DANE TELEADRESOWE:

Stowarzyszenie „RAZEM JEST ŁATWIEJ”

37-710 Żurawica, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 29

tel. 601-996341

Adres WWW: www.razemjestlatwiej.pl

Adres Email: biuro@razemjestlatwiej.pl

KRS 0000493596
NIP 795-25-28-539
REGON 181066228

WYKAZ OSÓB

ZARZĄD

Krzysztof Kamiński – prezes
Danuta Skalska – wiceprezes
Bogusław Sura – wiceprezes
Tomasz Komenda – skarbnik
Jacek Andrach – sekretarz

 

KOMISJA REWIZYJNA

Rafał Korczyński
Liliana Bielas
Agata Szumełda