Wszystkie wpisy, których autorem jest biuro

Postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy.

Żurawica, 30-01-2019r.

 Zaproszenie

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
Zakup wirtualnych organów piszczałkowych przez stowarzyszenie „Razem jest łatwiej” do obiektu sakralnego w Żurawicy.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa i uruchomienie wirtualnych organów piszczałkowych do obiektu sakralnego w Żurawicy

 1. Minimalne wymagania techniczne.

– kontuar drewniany (lite drewno dębowe)

– zasuwana roleta zamykająca + klucz. wykonanie: drewno dębowe.

– dwie klawiatury manuałowe, 61 klawiszy, 5 oktaw.

– klawiatura pedałowa (drewniana, rama oraz klawisze) Materiał wykonania: drewno dębowe.
Układ klawiszy: wklęsły, równoległy

– minimum 32 włączniki rejestrowe. Materiał wykonania: drewno dębowe.

– możliwość wymiany nazw głosów na przełącznikach rejestrowych

– możliwość dodawania alternatywnych zestawów brzmień (alternatywne organy)

– wałek crescendo (z możliwością programowania)

– pedał ekspresji

– ławka o regulowanej wysokości

– transpozer półtonowy (+- 12 półtonów)

– wolne kombinacje, min. 160

– możliwość wyboru rodzaju temperacji

– oświetlenie statywu nutowego (automatyczne)

– oświetlenie pedału (automatyczne)

– zewnętrzne nagłośnienie. Minimum 4 niezależne kolumny nagłośnieniowe. minimalne parametry to pasmo przenoszenia 40 – 26000 Hz. Moc ciągła kolumny: min. 350 W.

– nagłośnienie automatyczne (uruchamianie i wyłączanie)

 1. Dodatkowe wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Dostawca dołączy do oferty kartę katalogową oferowanego urządzenia z zaznaczeniem wymaganych parametrów technicznych.
 • Dostawca zapewni dostawę i montaż urządzenia
 • Dostawca zapewni uruchomienie dostarczonego urządzenia
 • Dostawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie urządzenia. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca określi w ofercie okres gwarancji dla dostarczonego urządzenia.
 1. Wymagane dokumenty

Oferta – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, oraz dokumentacja dotycząca oferowanego urządzenia (zawierająca jego specyfikację techniczną), umożliwiającą weryfikację oferty.

 1. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga aby dostawa i uruchomienie całości przedmiotu zamówienia nastąpiła do 3 miesięcy od podpisania umowy ale nie później niż do 10-05-2019 r.

 1. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena 80%, gwarancja 10%, funkcjonalność 10%

Zamawiający może odwołać postępowanie bez podania przyczyny.

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej

Ofertę należy przesłać na adres mailowy biuro@razemjestlatwiej.pl w terminie do 07 lutego 2019r.

 1. Informacje o wynikach

Najatrakcyjniejsza oferta zostanie wybrana do 10 lutego 2019 r. o wynikach uczestnicy zostaną poinformowani mailowo. Z wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcą są:

Krzysztof Kamiński – biuro@razemjestlatwiej.pl  tel. 575 396 338

Bieg 100-lecia Niepodległości
bieg

ZAPISY | REGULAMIN | TRASA | LISTA

Bieg 100-lecia Niepodległości, który odbędzie się 29 września 2018 roku w Żurawicy Górnej to wydarzenie sportowe, które łączy w sobie idee patriotyczne, szacunek i miłość do Ojczyzny, a jednocześnie promuje zdrowegy tryb życia. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Żurawicy Górnej i okolic do uczczenia w ten sposób Jubileuszu Odzyskania Niepodległości przez Polskę. To piękna okazja do lekcji patriotyzmu dla każdego. Zabierzcie, najmłodszych, by dać im wspaniały przykład wspólnoty zjednoczonej wartościami patriotycznymi. Zabierzcie i starszych, by pokazać im, że to o co walczyło ich pokolenie oraz poprzednie pokolenia jest nadal żywe w naszych sercach i pamięci. Pokażmy razem piękną polskość!

Wiek i kondycja nie są tu ograniczeniem. Bieg można przegonić ile sił w nogach, można go też przetruchtać choćby z maluchami, a nawet przejść. Dystans to zaledwie 1918 metrów – w dobrym towarzystwie na pewno wszyscy damy radę! Na mecie dla każdego zawodnika z numerem startowym czekać będzie pamiątkowy medal i dyplom oraz liczne atrakcje Pikniku Rodzinnego. Mamy nadzieję, że na starcie uda się licznie zgromadzić małych, dużych i średnich patriotów gotowych pokazać się w barwach narodowych, dumnie wyśpiewać Hymn Polski i pokonać dystans 1918 metrów.

Zapisy trwają do 26 września. Przez zgłoszeniem swojego uczestnictwa należy zapoznac się z Regulaminem Biegu.

Do zobaczenia 29 września!

Zebranie stowarzyszenia 16-12-2015r.

W dniu 16-12-2015r. odbyło się zebranie członków stowarzyszenia. Na zebraniu dyskutowano na temat spraw bieżących oraz sposobach ich realizacji.
Nie zebrano quorum do przegłosowania zmian w statucie i wielu innych tematów.  Ustalono, że „Walne Zgromadzenie” członków stowarzyszenia odbędzie się 29-12-2015r. /wtorek/ o tym fakcie członkowie zostaną poinformowani pisemnie.

P.S. Zarząd poszukuje osób chętnych do pomocy przy aplikowaniu w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO)
http://pozytek.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2016,3856.html

 

Zebranie grup działających w Żurawicy Górnej.

W dniu 04-12-2015r. odbyło się zebranie przedstawicieli grup działających przy parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Żurawicy. Spotkanie prowadziła nowa prezes Akcji Katolickiej Pani Monika Łuc oraz prezes stowarzyszenia „Razem jest łatwiej” Pan Krzysztof Kamiński. Debatowano nad wspólnym kalendarzem wydarzeń i zakresem wzajemnego wsparcia w realizacji tych zadań. Niebawem ogłosimy szczegóły.

 

OGŁOSZENIE

UWAGA! Zgłoszono nam, że mieszkańcy Żurawicy otrzymują telefony od Fundacji „Razem jest łatwiej” w celu dokonywania wpłat na konto – Nie wiemy czy jest to celowe działanie, czy przypadkowa zbieżność nazw. Informujemy, iż nigdy nie zwracaliśmy się w formie telefonicznej o przekazywanie środków na nasze konto. Jeśli ktoś spotkał się z taką próbą pozyskiwania funduszy a nie jest pewny komu i na jaki cel przeznacza pieniądze – sugerujemy zachować ostrożność i NIE PŁACIĆ! Prosimy poinformować o takiej sytuacji osoby starsze i zgłosić nam taki fakt. Razem ustalimy kto i dlaczego w takiej formie usiłuje uzyskać od Państwa pieniądze. Być może jest to szczytny cel, ale może to również być OSZUST podający się za innych !