Miesięczne archiwum: Styczeń 2019

Postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy.

Żurawica, 30-01-2019r.

 Zaproszenie

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
Zakup wirtualnych organów piszczałkowych przez stowarzyszenie „Razem jest łatwiej” do obiektu sakralnego w Żurawicy.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa i uruchomienie wirtualnych organów piszczałkowych do obiektu sakralnego w Żurawicy

 1. Minimalne wymagania techniczne.

– kontuar drewniany (lite drewno dębowe)

– zasuwana roleta zamykająca + klucz. wykonanie: drewno dębowe.

– dwie klawiatury manuałowe, 61 klawiszy, 5 oktaw.

– klawiatura pedałowa (drewniana, rama oraz klawisze) Materiał wykonania: drewno dębowe.
Układ klawiszy: wklęsły, równoległy

– minimum 32 włączniki rejestrowe. Materiał wykonania: drewno dębowe.

– możliwość wymiany nazw głosów na przełącznikach rejestrowych

– możliwość dodawania alternatywnych zestawów brzmień (alternatywne organy)

– wałek crescendo (z możliwością programowania)

– pedał ekspresji

– ławka o regulowanej wysokości

– transpozer półtonowy (+- 12 półtonów)

– wolne kombinacje, min. 160

– możliwość wyboru rodzaju temperacji

– oświetlenie statywu nutowego (automatyczne)

– oświetlenie pedału (automatyczne)

– zewnętrzne nagłośnienie. Minimum 4 niezależne kolumny nagłośnieniowe. minimalne parametry to pasmo przenoszenia 40 – 26000 Hz. Moc ciągła kolumny: min. 350 W.

– nagłośnienie automatyczne (uruchamianie i wyłączanie)

 1. Dodatkowe wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Dostawca dołączy do oferty kartę katalogową oferowanego urządzenia z zaznaczeniem wymaganych parametrów technicznych.
 • Dostawca zapewni dostawę i montaż urządzenia
 • Dostawca zapewni uruchomienie dostarczonego urządzenia
 • Dostawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie urządzenia. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca określi w ofercie okres gwarancji dla dostarczonego urządzenia.
 1. Wymagane dokumenty

Oferta – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, oraz dokumentacja dotycząca oferowanego urządzenia (zawierająca jego specyfikację techniczną), umożliwiającą weryfikację oferty.

 1. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga aby dostawa i uruchomienie całości przedmiotu zamówienia nastąpiła do 3 miesięcy od podpisania umowy ale nie później niż do 10-05-2019 r.

 1. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena 80%, gwarancja 10%, funkcjonalność 10%

Zamawiający może odwołać postępowanie bez podania przyczyny.

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej

Ofertę należy przesłać na adres mailowy biuro@razemjestlatwiej.pl w terminie do 07 lutego 2019r.

 1. Informacje o wynikach

Najatrakcyjniejsza oferta zostanie wybrana do 10 lutego 2019 r. o wynikach uczestnicy zostaną poinformowani mailowo. Z wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcą są:

Krzysztof Kamiński – biuro@razemjestlatwiej.pl  tel. 575 396 338