Zebranie stowarzyszenia 16-12-2015r.

W dniu 16-12-2015r. odbyło się zebranie członków stowarzyszenia. Na zebraniu dyskutowano na temat spraw bieżących oraz sposobach ich realizacji.
Nie zebrano quorum do przegłosowania zmian w statucie i wielu innych tematów.  Ustalono, że „Walne Zgromadzenie” członków stowarzyszenia odbędzie się 29-12-2015r. /wtorek/ o tym fakcie członkowie zostaną poinformowani pisemnie.

P.S. Zarząd poszukuje osób chętnych do pomocy przy aplikowaniu w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO)
http://pozytek.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2016,3856.html