Jesteśmy stowarzyszeniem noszącym nazwę

RAZEM JEST ŁATWIEJ.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu podejmowania i prowadzenia wszechstronnej działalności na rzecz mieszkańców miejscowości i gminy Żurawica. Siedzibą Stowarzyszenia jest ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29, 37-710 Żurawica. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

 

Znajdź nas na Facebooku RAZEM JEST ŁATWIEJ

logo